Helsingin ytimessä, Narinkkatorin reunalla seisoo Einari Teräsvirran vuonna 1977 suunnittelema kolossaalinen talo. Sen suojellun julkisivun taakse valmistuu toimisto- ja liiketilaa, jonka vertaista ei Suomessa ole ollut. Talo on valtava, kerrosten pinta-ala samoin. Yhdessä tasossa olevaa tilaa on kussakin kerroksessa jopa yli 3 000 m².


Suomalais-englantilaisen suunnittelutiimin työtä ohjaa se kaikkein tärkein: ihminen. Vaikuttavat ja viihtyisät julkiset tilat palvelevat kaikkia talon käyttäjiä. Jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin pohjautuvalla workplace-suunnittelulla tilat saadaan tukemaan juuri oikealla tavalla jokaisen vuokralaisen bisnestä.

1977

Rakennusvuosi

23 494

Neliöt

2020

Saneerattu ja muuttovalmis

8

Kerrokset


Pidä väkesityytyväisenä

Työn merkitys on yksilöllinen ja sosiaalistava. Työn avulla ihminen rakentaa keskeisen osan identiteetistään ja suhteistaan, saa kavereita, ystäviä, elämänkumppanin. Moni on valveillaoloajastaan enemmän työpaikalla kuin läheistensä kanssa. Siksi toimitilojen sijaintia ja mukavuutta, aula- ja ravintolapalveluiden, neuvottelu- ja pysäköintitilojen merkitystä ei kannata vähätellä.


Energiatehokas jaympäristöystävällinen

Talon ja tilojen energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys toteutetaan uusimmalla tekniikalla ja innovatiivisilla ratkaisuilla. Arkadia liitetään kaukolämpö- ja -kylmäverkkoon. Sen uudet ikkunat, led-valaistus ja valaistuksen ohjaus, uusittu ilmanvaihtojärjestelmä, vähän kuluttavat ja osin automaattiohjatut vesikalusteet sekä tehokas ja helppo jätteidenlajittelu lisäävät kiinteistön viihtyisyyttä sekä vähentävät energian kulutusta. Rakennukselle tavoitellaan kansainvälisen BREEAM-ympäristösertifikaatin Very Good -tasoa.

Ota yhteyttä